Ať jsi holka nebo kluk dívejte se namůj blog.

referáty z hudební výchovy

Kabát

31. ledna 2008 v 20:24
Skupina Kabát byla založena v Teplicích v roce 1983. Zakládajícími členy byly M.Špalek a T.Krulich . Později se ke skupině přidali R.Hurčík a Josef Vojtek. Jako poslední tuto sestavu doplnil O.Váňa. V této sestavě kapela funguje od roku 1990 do dnes.
Z počátku skupina fungovala pouze v Teplicích a okolí, jako lokální rocková kapela. Zlomovým bodem pro další vývoj byl rok 1991, kdy vyšla první řadová deska s názvem " Má jí motorovou" a v zápětí " Živě". Na základě kladného ohlasu, podepsala skupina exklusivní smlouvu s vydavatelstvím Monitor/EMI ČR. První řadovou deskou u tohoto vydavatelství byla deska "Děvky ty to znaj" a následovaly " Colorado, Země plná trpaslíků, Čert na koze jel, Mega Hu ,Go Satane Go, Suma Sumárum ( best of ) a Dole v Dole.
Nejúspěšnějším nosičem do "bestofky" bylo "Colorado", kterého se prodalo bez mála 100.000 kusů. V roce 2002 oslavila skupina Kabát 10 let od vydání prvního alba. K této příležitosti vydala výběrové dvojalbum Suma Sumárum, které vyšlo v listopadu 2001, a již po měsíci prodeje bylo platinové . K dnešnímu dni se prodalo v Čechách a na Slovensku neuvěřitelných 128.000 ks nosičů. V žebříčku prodeje hudebních nosičů ( vyhlašuje IFPI ČR ), bylo album po dobu 100 týdnů v první desítce prodeje, a většinu času to byl nejprodávanější titul v ČR.
Vrcholem výročí bylo koncertní turné "Suma Sumárum 2002" (12 koncertů), které bylo technicky naprosto ojedinělé, a které navštívilo více jak 60.000 návštěvníků.

Bedřich Smetana

31. ledna 2008 v 20:23
Bedřich Smetana
2.3.1824 - 12.5.1884

Bedřich Smetana se narodil roku 1824 v rodině sládka zámeckého pivovaru Františka Smetany a Barbory jako jejich 11.dítě a zároveň první syn. Studoval v Jihlavě, Havlíčkově Brodě a Plzni. Na studiích se seznámil s Karlem Havlíčkem Borovským, s kterým se scházel až do jeho smrti. V Praze byl žákem slepého Josefa Proksche, u něhož studoval kompozici i virtuózní hru na klavír. V období studia měl Bedřich Smetana roztržky s otcem, který hudbu amatérsky podporoval, ale jako profesi ji odsuzoval, proto ho v ní ani finančně nepodporoval. Od počátku své kariéry Smetana podvědomě cítil, že právě on může ve sféře vrcholného umění uskutečnit poslání pomoci probouzejícímu se obrozenému národu v hledání identity a v zápasu o vlastní osvobození. Bedřich Smetana patřil ke generaci umělců Národního divadla, jež ve vytvoření národního umění spatřovala nejvyšší metu svého snažení. V jeho snažení ho podporoval i známý maďarský skladatel Ferenc Liszt. V roce 1848 založil hudební ústav, kde vyučoval hře na klavír. V této době se seznamuje s Kateřinou Kolářovou, která se stala roku 1849 jeho ženou.
Ač vědom si cílů, jichž chtěl v hudbě dosáhnout, musel přesto v padesátých letech minulého století z existenčních důvodů opustit vlast a živit se koncertní a pedagogickou prací ve vzdáleném Švédsku. Tam stráví pět let a stihne tam uspořádat 69 koncertů. Když byl Smetana ve Švédsku, tak v jeho rodině propukají všelijaké nemoce. Například jeho dcera Žofie onemocní spálou, na niž již zemřela jeho další dcera Bedřiška. Žofie se nakonec vyléčí.
Po zlomení tzv. Bachova absolutismu a říjnovém diplomu z roku 1860, k němuž se čeští lidé upínali jako možnosti k česko-rakouskému vyrovnání, se otevírá prostor i pro realizaci snah českých umělců. Smetana se vrací, aby pracoval ve prospěch českého umění. Bohužel při jeho zpáteční cestě umírá jeho žena.
Krom této smrti ho jinak potkává štěstí. Stává se sbormistrem Hlaholu, řídí hudební školu, od roku 1866 je dirigentem opery v Prozatímním divadle, podněcuje český hudební život činností v Umělecké besedě i hudebně kritickou prací. Svými operami Braniboři v Čechách a zejména Prodanou nevěstou na libreto Karla Sabiny dosáhl skutečného ideálu české národní hudby, jenž pak cílevědomě rozšiřoval do dalších oblastí kompozičního umění. Jeho České tance pro klavír, stylizace klavírních polek jako nejtypičtějšího projevu české tvořivosti, dua pro housle a klavír Z domoviny, sbory Věno, Rolnická, Píseň na moři, Odrodilec, Tři jezdci, Tři ženské sbory, kvartet Z mého života ad. jsou díla, jež vývoj české hudby orientovala k pozitivním národním hodnotám. Bedřich Smetana se snaží všemi prostředky sloužit národnímu životu a umění.
Vraťme se k Prodané nevěstě (Prodaná nevěsta - Krásy české hudby - Supraphon), která se svou jednoduchou zápletkou stala velmi oblíbenou. Řekněme si stručně o čem Prodaná nevěsta je. O Mařenku Krušinovou se uchází Jeník, rodiče Mařenky však získává Kecal pro jiného ženicha - Vaška, mladého a naivního chlapce. V naléhání Vaškových rodičů, gruntovníka Míchy a jeho ženy Háty, na uskutečnění tohoto sňatku se odráží i dávná úmluva mezi Krušinou a Míchou o spojení jejich dětí, motivovaná i materiálně. Vážná překážka se však vyskytne v lásce Mařenky a Jeníka. V Jeníkovi nikdo nepoznává Míchova syna z prvního manželství, kterého druhá matka před lety vyhnala do světa. A na tomto svém utajení postaví Jeník i svůj plán. Když na něho Kecal naléhá, aby od Mařenky upustil a nabízí peníze jako odstupné, Jeník svolí. S jedinou výhradou, že tak učiní pouze ve prospěch Míchova syna - tedy jeho samého. Před svědky podepíše smlouvu o prodeji, v níž si ještě vymíní, že sňatkem Mařenky se synem Míchovým budou vyrovnány všechny dávné dluhy. Ani Kecal nepoznává v Jeníkovi staršího Míchova syna, který smlouvou jen utvrzuje své právo na sňatek s Mařenkou. Lidé přítomni podpisu smlouvy jsou rozhořčeni; i Mařenka nechápe přes všechny náznaky pravou skutečnost a je bolestně zraněna ve své upřímné lásce. Ve vzdoru souhlasí se sňatkem s Vaškem. Když však Jeník předstupuje před všechny shromážděné a situaci vysvětlí, Mařenka neváhá ani chvíli. Komický dovětek, v němž Vašek v přestrojení za medvěda vystraší celou vesnici, stvrzuje, že sám život dává za pravdu lásce Mařenky a Jeníka musí vést i ke smíření otce Míchy se synem.
Symfonická báseň Má vlast (ukázka Vltava - Czech Philharmonic Orhcestra - Supraphon) složená ze symfonických básní: Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor a Blaník, opery Dalibor, Dvě vdovy, Libuše, Hubička, Tajemství, Čertova stěna se stali typem české melodiky, na niž navazovali další skladatelé včetně Antonína Dvořáka. Vrcholem Smetanovy operní tvorby byla nejen Prodaná nevěsta, jež skladateli v roce 1892 na světové výstavě ve Vídni zajistila světovou slávu, ale též Libuše, komponovaná na Špindlerův překlad německého textu Josefa Wenziga a určená ke slavnostnímu otevření Národního divadla v roce 1881. Sedm let Smetana obětavě čekal na provedení díla, byť již potom jako neslyšící tvůrce. Význam opery pro život národa byl mimořádný: pověst o Libuši a její věštba, že "český národ všechny pekla hrůzy slavně překoná", se stala božským přáním celé vlasti. Druhým jedinečným dílem Smetanovy tvorby je již zmíněná Má vlast. Autor zde oživil slávu českého mýtu i historie (Vyšehrad, Šárka, Tábor), krásu české přírody a života (Vltava, Z českých luhů a hájů), v Blaníku pak povýšil husitskou tradici. Má vlast v kritických chvílích národa sehrála nezastupitelnou úlohu, když duchovně stmelovala české lidi a posilovala jejich vůli k odporu.
Bedřich Smetana se po svém ohluchnutí v roce 1874 uchýlil do samoty myslivny a okolních lesů u svého švagra v Jabkenicích, kde dožíval svůj smutný a tolika bolestmi prostoupený život. Přesto v absolutní hluchotě, jež mu byla údělem na posledních deset let života, tvořil svá vrcholná díla (Má vlast, Hubička, Sny, České tance). Chvíle, kdy mohl komponovat, aniž by trpěl prudkými bolestmi, byly stále řidší. Smetana dožil svůj věk v ústavu pro choromyslné v Praze a byl pochován na Vyšehradském hřbitově

Josef Suk

31. ledna 2008 v 20:22
Narodil se 4.1.1874 v Křečovicích (okres Benešov).V letech 1885 (to mu bylo 11 let)-1892 studoval na pražské konzervatoři housle, komorní tvorbu a skladbu. Jeho učitelem byl i jeho pozdější tchán Antonín Dvořák, jehož dceru Otylku si vzal Suk za ženu. V roce 1891 založil se svými spolužáky České kvarteto, ve kterém působil po celou dobu jeho trvání (to je do roku 1933). Velkou tragédií pro něho byla smrt jeho ženy v roce 1905, se kterou se vyrovnával velice těžko.Od roku 1922 byl profesorem skladby na mistrovské škole pražské konzervatoře, kde vychoval celou řadu skladatelů (ze známějších např. Jaroslav Ježek , Bohuslav Martinů ).Zemřel 29.5.1935 v Benešově.
Dílo:
Pod vlivem A. Dvořáka napsal skladby jako : Serenáda Es dur pro smyčce, smyčcový kvartet B dur, nebo symfonie E dur
Později napsal hudbu k Zeyerově dramatické pohádce Radúz a Mahulena, či suitu Pohádka
Po smrti Otylky pak složil symfonii Asrael a klavírní cyklus O matince
V jeho dalších dílech se objevují úvahy o životě a smrti.
Mezi několik dalších skladeb patří např.:Meditace na staročeský chorál Svatý Václave, Legenda o mrtvých, nebo pochod V nový život

Wolfgang Amadeus Mozart

31. ledna 2008 v 20:21
1756 - 1791)
Wolfgang Amadeus Mozart se narodil 27.ledna 1756 v Salcburku v Rakousku-Uhersku jako syn skladatele Leopolda Mozarta. Vyrůstal se svou o 5 let starší sestrou Marií Annou (Nannerl). Jeho hudební nadání se projevilo velmi brzy. Měl pověst "zázračného dítěte". Pod vedením svého otce Leopolda objížděl šlechtické dvory a velká města po celé Evropě, ale hlavně v Rakousku, Francii, Švýcarsku a Itálii). Předváděl virtuózní hru na klavír, ale také začal psát své první skladby.
V 11 letech složil svou první operu a v roce 1769 byl jmenován koncertním mistrem salzburského arcibiskupa. Po třech cestách do Itálie, kde sklízel velké úspěchy, se od roku 1773 usadil na několik let v Salzburku. V tomto plodném období zkomponoval opery, serenády, instrumentální díla a mnoho církevních skladeb. V březnu 1781 požádal o propuštění a zkoušel se uživit jako svobodný umělec. 4. srpna 1782 se oženil s Konstanzí Weberovou. V letech 1782 - 1786 složil 15 významných klavírních koncertů a upevnil své postavení ve Vídeňské společnosti. Kromě toho se zabývá komponováním hudby k divadelní hře Pierra Augustina Carona de Beaumarchais Figarova svatba, která svou kritikou šlechty vzbudila v roce1785 v Paříži velký rozruch. Mozartova opera měla premiéru 1. května 1786.
Postupem času už nebyl Mozart ve Vídni tolik oblíben jako předtím, proto odjel do Prahy. Zjistil totiž, že v Praze stále ještě provolávají slávu jeho skladbám i mimo divadlo. Jeho hudba zněla i ve všech bohatých rodinách. Proto tenkrát řekl :" Moji Pražané mi rozumějí ." V Praze se také konala jeho akademie v Nosticově divadle a byl o ní velký zájem. Když byl Mozart v Praze, často pobýval u manželů Duškových na Bertramce. V Praze také napsal operu Don Giovanni, která měla premiéru 29. října 1787 ve Stavovském divadle.
Mozartova finanční situace se však stále zhoršovala. V letech 1789 - 1790 podnikl několik koncertních turné, ale jeho hmotné zabezpečení se nezlepšilo. Úspěch nepřinesla ani premiéra opery Cossi fan tutte 26. Ledna 1791 ve Vídni ani Kouzelná flétna, která měla premiéru 30. Září 1791 ve Vídni. V roce 1791, kdy měl být v Praze korunován českým králem Leopold II. , napsal k tomuto aktu operu Titus.
Pomalu upadá do dluhů a následkem celkového vyčerpání u něho propuká nezjištěná nemoc, pravděpodobně revmatická horečka. Zemřel 5.12. 1791 ve Vídni během práce na Requiem pro hraběte Franze Walsegga von Stuppach. Pohřeb však nebyl tak honosný jak by se očekávalo. Údajně byl pohřben na hřbitově sv. Marka v hromadném hrobě mezi tuláky, chuďasi a ztroskotanci. Nikdo však určitě neví, jestli je to pravda.
Když přišla zpráva o jeho smrti do Prahy, vyzváněly tu zvony celou hodinu. Jeho přátelé uspořádali tryznu v chrámu sv. Mikuláše, kam přišlo přes 3000 lidí.
Takto umírá, ve věku pouhých 34 let, největší hudební génius světa, který za svůj život napsal 650 děl. Kdyby se hrály jedna za druhou, zněly by nepřetržitě 9 dní a nocí, což je 220 hodin. Ve svých skladbách, zahrnujících snad všechny hudební druhy, spojil Mozart německé a italské prvky baroka, rokoka a začínajícího romantizmu do svého jedinečného stylu. Zde je výčet jeho nejznámějších děl.

DÍLA:
- Opery:
Cossi fan tutte
Únos ze Serailu
Figarova svatba
Don Giovanni
Kouzelná flétna
- Symfonie:
Symfonie - Pražská
Linecká
Hafnerova
Jupiterská
- Nástrojová hudba:
klavírní koncerty
houslové koncerty
koncertní symfonie
- Duchovní hudba:
20 mší pro Salzburg
Requiem

Leoš Janáček

31. ledna 2008 v 20:19

Leoš Janáček

Leoš Janáček patří k našim nejproslulejším a v rámci světové moderny nejvýznamnějším autorům. Na rozhodný úspěch dlouho čekal. Po vystudování pražské varhanické školy a prohloubení svého vzdělání v Lipsku a ve Vídni se usídlil v Brně, kde se podílel na budování hudebního života i školství. Složil státní zkoušku ze zpěvu, klavíru, varhan a z houslí. Poté se stal Janáček sbormistrem řemeslnické besedy Svatopluk, dirigentem Besedy brněnské a dokonce ředitelem varhanické školy.

Co studoval :

Janáček studoval intenzivně lidovou píseň, hlavně moravskou a slezskou (později též ruskou), aby z ní vytěžil jak po melodické, tak harmonické stránce svérázné podněty. Lidové písni (zejména jeho rodná lašská lidová kultura měla u něho prioritu) se věnoval jako sběratel a folklorista. Po vzoru Dvořákových Slovanských tanců zkomponoval i on své Lašské tance. Navíc studoval i intonaci mluvy, její závislost na konkrétních životních situacích, což mu pomáhalo nalézt adekvátní melodický výraz v operní tvorbě. Se svými "nápěvky" nepracoval mechanicky, jak mu mnozí kritikové vyčítali, ale tvořivě.
Janáček byl především hudebně dramatickým autorem. Po operách Šárka, Počátek románu a Osud pracoval deset let na své nejpopulárnější opeře Její pastorkyňa, vznikající na prozaický text G. Preissové. Toto dílo patří - spolu s další operou Káťa Kabanová - k vrcholům světové moderní opery vůbec. Osobitost Pastorkyně, v cizině nazývané Jenůfa, je mimořádná: Janáček vychází z moravského folklóru, opírá se o zkušenosti se svými nápěvky. Opera, ač její premiéra odezněla v Brně v r. 1904, čekala 12 let na uvedení v Praze. Teprve pražská inscenace a o tři roky později nastudování ve Vídni udělaly z autora světoznámého mistra.
Tento úspěch vlil do dvaašedesátiletého autora novou mízu, nový zápal v tvůrčím snažení. Jeho další opery Výlety pana Broučka, Káťa Kabanová, Příhody lišky Bystroušky, Věc Makropulos a Z mrtvého domu jsou geniálními výtvory zralého mistra. Skladatelova mnohotvárnost je v nich obdivuhodná: v těchto dramatech se Janáček projevuje jako rusofil, svérázný myslitel ,prosazuje se jako pěvec nefalšované lásky i jako autor, jenž se po vzoru K. Čapka zamýšlí nad štěstím lidské bytosti ve vztahu k dlouhému věku.
Janáček byl umělcem obrovské vitality, drobné postavy s bohatou hřívou vlasů a výraznými rysy tváře i celé osobnosti; i ve stáří upadal do tvůrčích extází. Těžké krize svého života překonával takřka nadlidskou prací.
Z mimooperní tvorby zasluhují pozornosti orchestrální rapsódie Taras Bulba na námět Gogolovy povídky, pětivětá Symfonietta a Glagolská mše, jež vznikala na staroslovanský text oslavující lidový dávnověk Slovanstva. Významné jsou i jeho sbory na sociálně cítěné básně Petra Bezruče - Kantor Halfar, Maryčka Magdónova, 70 000 aj., jež rozhodující měrou ovlivnily vývoj sborového zpěvu u nás. Ale i oba smyčcové kvartety - prvý komponovaný podle Kreutzerovy sonáty. L. N. Tolstého, druhý nazvaný Listy důvěrné - prozrazují svérázný rukopis svého autora.

Díla :

Celý život mluvil krátce a úsečně - tak, jak mluví lid jeho rodného Lašska a celé severovýchodní Moravy. A taková byla i jeho hudební řeč, když se v 90. Letech oprostil od romantické tradice a vybudoval moderní hudební styl. Intenzivně se věnoval sběru, upravování a vydávání lidových písní a tanců, jeho Lašské tance patřily hned vedle Dvořákových Slovanských k nejoblíbenějším symfonickým stylizacím svého druhu.
Vlastní osobité hudební vyjadřování však na folklóru nezaložil: výrazem životní pravdy mu byla lidská řeč. Její koncentrované projevy emotivně vzrušené i utěšené - nápěvky mluvy - se staly základy hudebních staveb oper: tragédie z venkovského života Její pastorkyňa, satiricky posměšné i aktualizovaně heroické a historické fikce Výlety pana Broučka, hlubinných sond do psychologie lidí, vystavených mezním situacím, v Kátě Kubátové, Věci Makropulos, Z mrtvého domu, přírodní lyriky v Příhodách Lišky Bystroušky.
Taková je i hudební poetika vizí hrdinských zápasů v symfonické rapsodii Taras Bulba a jásavé oslavy osvobození v Sinfoniettě, vášnivých hudebních výpovědí smyčcových kvartetů Z podnětu L.N.Tolstého Kretzerovy sonáty a Listy důvěrné, Zápisníku zmizelého pro hlasy a klavír, protestů proti sociálním křivdám v klavírní sonátě Z ulice i sborech na P. Bezruče, intimních obrázcích z klavírních cyklů Po zarostlém chodníčku a V mlhách, v monumentální Glagolské mši.

Glagolská mše

Glagolská mše, kantáta pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany byla komponována od 5.srpna do 15.října 1926 v Luhačovicích a Brně. Janáčkovi bylo tehdy 72 let, ale kritiku, která ho po prvním uvedení tohoto díla označila jako "věřícího starce", tvrdě odmítl; odpovědí v Literárním světě vysvětluje také svou víru: "Chtěl jsem zde zachytit víru v jistotu národa na podkladě ne náboženském, ale na tom mravném, silném..."Proto také Glagolskou mši zamýšlel jako dar k jubilejním oslavám 10.výročí zrodu naší první republiky a k výstavě soudobé kultury r.1928.
Jednou z důležitých příčin Janáčkova zaujetí pro tento námět byla silná cyrilometodějská moravská tradice. Janáček se sám zúčastnil velehradských církevních slavností v r.1869 a od mládí spojoval s touto tradicí i lásku k slovanským národům. Svůj význam měla také skutečnost, že Janáček od dětství důvěrně znal chrámový život od prostého obřadu v rodných Hukvaldech, přes slavné figurálky, k nimž putoval s otcem,učitelem a hudebníkem, až k slavnostním ceremoniím v augustiniánském chrámě na Starém Brně, kde byl od 11 let zpěváčkem a později ředitelem kůru a varhaníkem po svém učiteli Pavlu Křižkovském.
Text mše, motivován prvky staroslověnskými a často církevně slovanskými, je nejblíže jazyku chorvatsko-hlaholskému a Janáček jej pravděpodobně kombinoval z několika různých předloh. Použil jej ke zhudebnění tradičních částí mše-Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus. Z tzv. "proprium missae" nezhudebnil žádnou část, zato připojil orchestrální úvod fanfárového rázu, varhanní sólo po Agnus a závěrečnou Intrádu pro orchestr se slavnostním hlasem žesťů a tympánů. Celkové pojetí prozrazuje, že skladatel se silně inspiroval celým lidovým kostelním prostředím, příchodem a odchodem kněží a lidu po mši, zvukem kostelního orchestru a improvizacemi varhaníků.
Pro všechnu tuto blízkou formální příbuznost liturgickému obřadu je to dílo svým obsahem a také vyzněním necírkevní, plné světských pocitů a širšího filozofického záběru.
Janáček psal v řeči slovanských věrozvěstů proto,že v této tradici viděl jedno z velikých pout slovanských národů. "A vysoký je ten chrám , až do nebes klenby sahá. A svíčky tam hoří, to jsou vysoké jedle a na vršku mají zažehnuté hvězdičky. A zvonky v chrámu, ty mají stádo oveček. O tom chrámu jedná se v tom mém díle. Znázorňuji v něm tak trochu pověst, že když Kristus na kříži byl rozepjat, roztrhla se nebesa. No, rachot dělám i blesky... Slavíci, drozdi, káčata, husy, dělejte muziku!" Taková je Janáčkova představa.
Glagolská mše nese typické znaky Janáčkova vrcholného stylu, tak jak jej známe z oper Liška Bystrouška, Káťa Kabanová, Věc Makropulos i z orchestrální Symfoniety.
Tvůrčí metoda vykrystalizovaná v Její Pastorkyni a spočívající v častém opakování motivů, úryvkovitosti a dramatické zkratce, stejně jako v umění sekvencí s progresemi, dostoupila v tomto díle vrcholu. Mša Glagolskaja se svojí dramatičností, stejně jako světským a lidovým výrazem, řadí k největším uměleckým dílům světové hudební literatury.

Životopis Leoše Janáčka:

Narodil se 3. července 1854 na Hukvaldech u Příbora. Pocházel z nesmírně chudé rodiny- měl 12 sourozenců, z nich ovšem pět zemřelo - právě proto, že bída a špatné životní podmínky podlomily jejich zdraví.
Když chtěli rodiče nějak zlepšit špatnou situaci, rozhodli se, že malého Leoše pošlou do Brna, aby zpíval ve sboru augustiniánského kláštera. V klášteře získal Janáček jedinečné hudební vzdělání, hlavně díky tomu, že měl děti na starosti vynikající skladatel Pavel Křižíkovský.
Studoval hudbu dále - nejdříve na učitelském ústavu, pak v Praze na varhanické škole, nakonec ještě v Lipsku v Německu a ve Vídni v Rakousku.
Velmi brzo se oženil se Zdeňkou Schulzovou (jeho žákyní, dcerou ředitele školy), které bylo v době svatby necelých 16 let. Za rok se jim narodila dceruška Olga a později syn Vladimír, ale naneštěstí ve 2 a půl letech zemřel na spálu. Potom se všechen jeho zájem upjal ke dceři Olince. Shodou osudu však i ta těžce onemocněla, a následně zemřela, když jí bylo 21 let. Janáček tehdy napsal svou nejznámější operu, Její pastorkyňu.
Jeho zklamání se ještě prohloubilo, když dílo, kterému věnoval tak velké úsilí, nebylo v Praze přijato do Národního divadla a bylo označeno za neschopné provozování. Na konci života se Janáček dočkal velkých úspěchů. Byl oslavován (nejvíce v Anglii a Itálii), jeho opery byly hrány v Německu i v řadě jiných zemí.
Zemřel náhle - v Ostravě. Nachladil se o prázdninovém pobytu v rodných Hukvaldech a byl převezen do ostravské nemocnice. 12. srpna 1928 skonal.

Antonín Dvořák

31. ledna 2008 v 20:18
Antonín Dvořák pocházel ze zcela nehudební rodiny chudého řezníka. K hudbě se dostával jen obtížně, otec z něj chtěl mít svého nástupce, a tak první základy získával jen skrovně od vesnických kantorů a varhaníků. Teprve roku 1857 otec mu povolil odejít do Prahy na varhanickou školu, to mu bylo 16 let. Po absolvování školy byl violistou Komzákovy kapely a poté od roku 1862 účinkoval plných 11 let v orchestru Prozatímního divadla v Praze. V roce 1863 se oženil s Annou Čermákovou. Tři roky zastával málo placené místo varhaníka u svatého Vojtěcha. Hudební skladbě, v níž vycházel z novoromantismu, se věnoval již od dvaceti let, ale na první uznání si musel řadu let počkat. Svá díla z těchto let většinou Dvořák sám spálil, nepovažoval je za dost kvalitní. První skladatelský úspěch zažil až jako 32letý při provedení kantáty Hymnus pražským spolkem Hlahol. V roce 1875 získal státní stipendium na základě přímluvy E. Hanslicka a J. Brahmse, kteří byli členy poroty a vytušili jeho mimořádný talent. Tím se mu zlepšily jeho existenční podmínky a přinesly mu klid k práci. V té době už začínaly Dvořákovy skladby pronikat na veřejnost a dokonce byly vydávány tiskem. Zásadní obrat nastal v roce 1877, kdy na Brahmsovo doporučení vydalo berlínské Simrockovo nakladatelství Moravské dvojzpěvy. Dvořák začíná čerpat inspiraci z lidových vzorů a po Moravských dvojzpěvech vydává ještě Slovanské tance, které mu již přinášejí světové uznání. Od té doby vycházelo u Simrocka celé Dvořákovo dílo a zprostředkoval mu pověst světového skladatele. V roce 1878 se již plně věnoval skladbě a různým hudebním útvarům, od klavírních a smyčcových přes písně a sbory, komorní skladby a koncerty, oratoria (Svatá Ludmila) a kantáty (Svatební košile), symfonie a symfonické básně (Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat, Holoubek) až po opery (Dimitrij, Šelma sedlák, Tvrdé Palice aj.), kterých napsal celkem jedenáct. K nejslavnějším patří Rusalka, Jakobín a Čert a Káča, které jsou dodnes v repertoáru světových operetních scén. Dvořák byl pozván do Anglie, Německa i Ruska. Jeho kompoziční úspěchy mají vliv na i na jeho společenské postavení a roku 1892 byl jmenován profesorem pražské konzervatoře. a v roce 1892 byl pozván do USA, kde byl dva a půl roku ředitelem Národní konzervatoře hudby v New Yorku. Těžištěm Dvořákova díla je především jeho devět symfonií. V USA napsal nejznámější z nich Symfonii e mol zvanou Z Nového světa, dále violoncellový koncert h mol a smyčcový kvartet F dur zvaný Americký.
Jeho sláva zvratně stoupala, byl zahrnut oficiálními poctami, např. jmenován čestným doktorem UK v Praze a univerzity v Cambridgi. Po návratu z ciziny působil dále na pražské konzervatoři, od roku 1901 jako její ředitel. Velkou část roku žil na venkově, ve Vysoké Příbrami, kde např. zkomponoval II. řadu Slovanských tanců. Stejně jako skladatel byl Dvořák ceněn jako dirigent, byl nazýván "virtuos na orchestr". Kromě vlastního geniálního díla zanechal Dvořák české hudbě i generaci skvělých žáků, mezi nimiž vynikli zejména jeho zeť Josef Suk, Vítězslav Novák a Oskar Nedbal. Dvořák je prvním skladatelem, jehož dílo proniklo do celého světa a dodnes patří ke skladatelům nejhranějším.
 
 

Reklama